Gydymas bendros informacijos atskleidimo

Jeigu nėra neginčijamų duomenų arba valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pats nefiksavo tokios nusikalstamos veikos, teisinės pareigos pranešti apie ją teisėsaugos institucijai jis neturi. Jei jaučiate, kad gerai lyginate su aplinkiniais, tuomet labiau tikėtina atskleisti savo įgūdžius, žinias, gebėjimus ir talentus. Duomenų subjekto astakomybė Duomenų subjektas turėtų informuoti Fiziokliniką apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Paciento prašymas turi būti pateiktas raštu, išskyrus prašymą dėl paciento medicinos dokumentų kopijų išdavimo, kuris gali būti pateiktas Klinikos registratūroje žodžiu.

Privatumo politika - Fizioklinika

Jei asmuo sutinka - jis pasirašo informuoto asmens sutikimo formą prieš pradedant bet kokias su tyrimu susijusias procedūras. Asmuo dalyvavimą klinikiniame tyrime gali nutraukti bet kuriuo metu, net jam nepasibaigus.

Taip pat Fizioklinikoje renkami asmens duomenys vardas, pavardė, apsilankymų skaičius ir datos, suteiktos paslaugos tiek, kiek reikalinga mokėjimams administruoti už suteiktas paslaugas vidaus mokėjimų apskaitos dokumentai, sąskaitos — faktūros, mokėjimo nurodymai sveikatos draudimą teikiančioms draudimo bendrovėms. Fizioklinika garantuoja, kad asmens duomenys nebus naudojami kitais nei numatyta tikslais. Kitais tikslais duomenų subjekto duomenis Fizioklinika gali tvarkyti: jeigu gauna atskirą duomenų subjekto sutikimą tvarkyti asmens duomenis tuo kitu tikslu, kai duomenis norima tvarkyti dėl Fizioklinikos teisėto intereso; jeigu duomenų tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį, arba jų reikia tam, kad, Jūsų prašymu, būtų sudaryta nauja sutartis; jeigu privaloma tai daryti pagal įstatymą; siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito žmogaus interesus pvz. Tačiau prieš tvarkant tokius duomenis, turi būti įsitikinta, kad tie interesai yra iš tikrųjų tiek svarbūs, kad dėl jų galima būtų tvarkyti Jūsų duomenis be Jūsų leidimo. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats.

Dalyvavimas klinikiniame tyrime yra visiškai savanoriškas. Kaip klinikinio tyrimo dalyviai apsaugomi klinikinio tyrimo metu? Klinikinio tyrimo dalyvių saugumas ir teisės yra saugomos Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Tyrimo protokolas yra sudaromas griežtai laikantis Geros klinikinės praktikos taisyklių ir kitų dokumentų, kurie ir buvo sukurti siekiant maksimalios pacientų apsaugos.

  • Neturtinės žalos atlyginimas, bendra informacija Neturtinė žala apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.
  • Informacijos teikimo tvarka — pasagyne.lt
  • Privatumo politika - Aukštaitijos Implantologijos Klinika
  • Ką daryti jei sąnariai skauda po tempimo
  • Kūno gerklės kūnas silpnumas
  • Duomenų subjektų teisės | Mano gydytojas
  • Sąrašas tepalai nuo skausmo sąnarių ir raumenų

Ar informacija apie mane išliks konfidenciali? Kai kurie Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami siekiant geriau pritaikyti Svetainės turinį Jūsų poreikiams. Naudodama Jūsų asmens duomenis, Įmonė turi teisę juos pateikti trečiosioms šalims tik konkrečios paslaugos teikimo tikslu.

Įmonė neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

surbing kairės rankos

Įmonė neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per Svetainėje pateiktas nuorodas. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvienos ne mums priklausančios Jūsų aplankytos svetainės privatumo sąlygomis.

Savęs atskleidimo įtaka santykiams

Asmeniniai duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Jūs turite teisę žinoti, kaip panaudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, prašome pranešti apie tai Įmonės kontaktų puslapyje nurodytais duomenimis.

PROFESIONALŲ ŽAIDIMAS. Kas yra sąmonė? 1 filmas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. Informacija apie pacientą gali būti teikiama: 5. Informacija apie pacientą gali būti teikiama žodžiu arba raštu: 6. Sveikatos priežiūros specialistas privalo atsakyti į visus paciento klausimus, susijusius su jam teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

terapinė dozė gliukozamino ir chondroitino

Jei sveikatos priežiūros specialistas, atliekantis paciento sveikatos priežiūrą, negali atsakyti į paciento klausimus, jis pacientą nukreipia pas šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytoją, kurį pacientas yra pasirinkęs; 6.

Dėl rašytinės informacijos apie pacientą pateikimo kreipiamasi į Registratūrą, pateikiant rašytinį prašymą.

Informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos aprašas

Informacija apie pacientą telefonu teikiama, tik šiame apraše numatytais atvejais: 7. Atstovo duotas sutikimas galioja iki jo atšaukimo arba atstovo įgaliojimų pabaigos, priklausomai, kuris laikas baigiasi anksčiau; 7.

staigus skausmas pirštų sąnarių

Pacientas, teikiantis prašymą suteikti rašytinę informaciją, pateikia savo asmens dokumentą. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus. Informacija apie pacientą neteikiama pačiam pacientui: 9.

žalio maisto sąnarių skausmas

Šiuo atveju sprendimą, kokia apimtimi pacientui teikiama informacija, priima šeimos vidaus ligų, vaikų ligų gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs, arba asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikęs specialistas. Tretysis asmuo, prašydamas suteikti jam informaciją apie pacientą, pateikia rašytinį prašymą bei paciento sutikimą dėl informacijos atskleidimo.

Kaunas 1. UAB Forma perfecta Informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos aprašas toliau — Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Aprašas reglamentuoja UAB Forma perfecta informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą, taip pat visos kitos informacijos apie pacientą teikimo pacientui, valstybės institucijoms ir kitoms institucijoms bei asmenims sąlygas, terminus ir apmokėjimo tvarką. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas — Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, laikinasis pažymėjimas, išduotas praradus asmens tapatybės kortelę ar pasą, leidimas laikinai nuolat gyventi Lietuvoje, o taip pat užsieniečio piliečio pasas ar kitas jį atitinkantis kelionės dokumentas ar asmens be pilietybės kelionės dokumentas, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties m. Dokumente turi būti asmens parašo pavyzdys.

Paciento sutikime turi būti aiškiai nurodyta kam ir kokia apimtimi gali būti atskleista informacija.